bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano plan na 2020 rok i usunięto nieaktualne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

UWAGA: pełna dokumentacja wszystkich przetargów znajduje się w odnośnikach na dole strony


Szczcecin, dn. 17.07.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
„Dostawa dwóch łodzi typu RIB i montaż silników”.

PDF


Szczecin, dn. 17.06.2019 r.

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

PDF


Szczecin, dn. 28.05.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach oceny ofert

PDF


Szczecin, dn. 24.05.2019 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

PDF


Szczecin, dn. 16.05.2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu
na 
„Dostawa dwóch łodzi typu RIB i montaż silników”.

 1. Zamawiający:
  Gmina Miasto Szczecin – Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19, 70 800 Szczecin, NIP 955-237-72-27, REGON 362292686
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia i zakres zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch gotowych do użycia łodzi typu RIB wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Zamówienie obejmuje montaż na tych łodziach dwóch silników dostarczonych przez Zamawiającego, po jednym silniku na każdej łodzi.
 4. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim muszą być sporządzone:
  Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110,
  w terminie do dnia 24 maja 2019 r., do godz. 15:00.

Dokumenty:

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony.


Szczecin, dn. 29.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść w PDF


Szczecin, dn. 18.02.2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2019

Dokument w PDF
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 01.08.2017
Dokument oglądany razy: 21 201