bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

UWAGA: pełna dokumentacja wszystkich przetargów znajduje się w odnośnikach na dole strony


Szczecin, dn. 13.07.2017 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert w związku z zamówieniem na zadanie:
"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego"

Treść ogłoszenia w pliku PDF


Szczecin, dn. 27.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna:

Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim
muszą być sporządzone:

Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Przestrzenna 19,
70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110, w terminie do dnia 12 lipca 2017 r., do godz. 9:00.

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony


Szczecin, dn. 21.02.2017 r.

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty 
w związku z zamówieniem
"Modernizacja jachtu 'Dar Szczecina'
- przygotowanie dokumentacji, wykonanie i montaż masztu"

PDF


Szczecin, dn. 20.02.2017 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert
"Obsługa jednostek pływających goszczących
w Zespole Portowym Szczecin-Świnoujście
w związku z wydarzeniem BALTOPS 2017"

PDF


Szczecin, dn. 19.01.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na "Obsługę agencyjną jednostek
biorących w Szczecinie udział w wydarzeniu
„Finał regat The Tall Ships Races 2017”
oraz jednostek biorących udział w programie
„Szczecin-Przyjazny port” w 2017 roku"

Zawiadomienie w PDF


Wszczelkie szczegółny ogłoszeń w zakładce "Zakończone" poniżej
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 27.06.2017
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 13.07.2016
Dokument oglądany razy: 5 230