bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści, dodanie ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


Szczecin, dn. 13.09.2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
i zamiarze zawarcia umowy

na najem lokalu uzytkowego stanowiącego właśność Gminy Miasto Szczecin, znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Zeglarskiego

Skan rozstrzygnięcia w PDF


Szczecin, dn. 26.08.2016 r.

Gmina Miasto Szczecin - Centrum Zeglarskie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem lokalu uzytkowego stanowiącego właśność Gminy Miasto Szczecin, znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Zeglarskiego

Szczegóły oferty: PDF

Treść umowy najmu: PDF

Plan lokalu do wynajmu: PDF

Termin składania ofert: 12.09.2016 r. do godz. 12:00 w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie 

Miejsce składania ofert: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19 Szczecin, Budynek Administracja pok. 110

Szczegóły oferty znajdują się w odnośniku na dole strony w zakładce "Nie podlegające ustawie" a po terminie zakończenia w zakładce "Zakończone".


Szczecin, dn. 22.08.2016 r.

Wynik postępowania na 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n.:
„Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z możliwością etapowania inwestycji"
zlokalizowanych przy ul Traktorowej 1 w Szczecinie - Żydowcach”

PDF

Wszczelkie szczegółny ogłoszenia w zakładce "zakończone" poniżej


Szczecin, dn. 22.07.2016 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - (PDF)


Szczecin, dn. 18.07.2016 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

"Odbudowa hali magazynowej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie"

SZCZEGÓŁY W ODNOŚNIKU PONIŻEJ

Termin składania ofert:
do godz. 10:00 dn. 02 sierpnia 2016 r.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
BUDYNEK „ADMINISTRACJA” pok. nr 110
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 13.09.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 372