bip.gov.pl
A A A K
Strona Centrum Żeglarskiego
To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2019 15:52, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie o otwarciu

Realizacja na terenie Centrum Żeglarskiego zadania w ramach programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – dostawa, montaż i rozruch instalacji w procedurze zaprojektuj i wybuduj

Aktualne ogłoszenia, zakończony, nierozstrzygnięty


Szczecin, dn. 05.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
"Realizacja na terenie Centrum Żeglarskiego zadania w ramach programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – dostawa, montaż i rozruch instalacji w procedurze zaprojektuj i wybuduj"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 5 - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim
muszą być sporządzone:

Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110, w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r., do godz. 9:00.

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony

Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 05.04.2019 15:52
Publikacja ostatniej zmiany: 05.04.2019 15:52
Dokument oglądany razy: 508
Podlega Ustawie