bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano otwarcie ofert

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

UWAGA: pełna dokumentacja wszystkich przetargów znajduje się w odnośnikach na dole stronySzczecin, dn. 05.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
"Realizacja na terenie Centrum Żeglarskiego zadania w ramach programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – dostawa, montaż i rozruch instalacji w procedurze zaprojektuj i wybuduj"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 5 - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim
muszą być sporządzone:

Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110, w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r., do godz. 9:00.

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony


Szczecin, dn. 18.02.2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2019

Dokument w PDF
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 01.08.2017
Dokument oglądany razy: 8 971