bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowy wpis i usunięcie starych

Usługi społeczne


Szczecin, dn. 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

dokument w PDF


Szczecin, dn. 13.11.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Nowy termin składania ofert 23.listopada 2018 r.

Szczegóły w dokumencie PDF - Sprostowanie i wyznaczenie nowego terminu składania i otwarcia ofert


Szczecin, dn. 09.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2019”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 17 lipca - 4 sierpnia 2019

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
    BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godz.10:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 listopada 2018 r., o godz. 10:10 w Centrum Żeglarskim,
    ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
    wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


ARCHIWUMOpublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 23.11.2018
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 12.01.2017
Dokument oglądany razy: 7 216