bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: x

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne 

UWAGA: pełna dokumentacja wszystkich przetargów znajduje się w odnośnikach na dole strony


Szczecin, dn. 21.02.2017 r.

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty 
w związku z zamówieniem
"Modernizacja jachtu 'Dar Szczecina'
- przygotowanie dokumentacji, wy masztu"

PDF


Szczecin, dn. 20.02.2017 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert
"Obsługa jednostek pływających goszczących
w Zespole Portowym Szczecin-Świnoujście
w związku z wydarzeniem BALTOPS 2017"

PDF


Szczecin, dn. 17.02.2017 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert w związku z zamówieniem
"Modernizacja jachtu 'Dar Szczecina'
- przygotowanie dokumentacji, wy masztu"

Ogłoszenie w PDF

Wszystkie szczegóły na temat przetargu znajdują się w zakładce "Zakończone" poniżej


Szczecin, dn. 10.02.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na
"Obsługa jednostek pływających goszczących
w Zespole Portowym Szczecin-Świnoujście
w związku z wydarzeniem BALTOPS 2017"

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim muszą być sporządzone:

Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110, w terminie do dnia 20 lutego 2017 r., do godz. 9:00.

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony


Szczecin, dn. 19.01.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na "Obsługę agencyjną jednostek
biorących w Szczecinie udział w wydarzeniu
„Finał regat The Tall Ships Races 2017”
oraz jednostek biorących udział w programie
„Szczecin-Przyjazny port” w 2017 roku.

Zawiadomienie w PDF


Wszczelkie szczegółny ogłoszeń w zakładce "zakończone" poniżej
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 21.02.2017
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 941