bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie o otwarciu ofert

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne 

UWAGA: pełna dokumentacja wszystkich przetargów znajduje się w odnośnikach na dole strony


Szczecin, dn. 29.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
na
Obsługa agencyjna jednostek
biorących w Szczecinie udział w wydarzeniu
„Finał regat The Tall Ships Races 2017”
oraz
jednostek biorących udział w programie
„Szczecin-Przyjazny port” w 2017 roku.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim muszą być sporządzone:
Ofertę w języku polskim
należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110,
w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r., do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 204 kB)

SIWZ (pdf, 408 kB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (pdf, 239 kB)

Załącznik nr 1A - Kalkulacja cenowa (pdf, 219 kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (pdf, 207 kB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich (pdf, 218 kB)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy (pdf, 332 kB)

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony


Szczecin, dn. 27.12.2016 r.

Wydłużenie terminu skladania ofert na

„Modernizacja jachtu „Dar Szczecina”
- przygotowanie dokumentacji, wykonanie i montaż masztu”

Termin składania ofert przedłuża się do dnia 05 stycznia 2017 r.

Zmiana treści ogłoszenia - Maszt Dar Szczecina.pdf

Informacja o zmianie treści specyfikacji- Maszt Dar Szczecina.pdf

MASZT DAR SZCZECINA_SIWZ po zmianie - wydłużenie terminu składania ofert.pdf


Szczecin, dn. 22.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na
„Modernizacja jachtu „Dar Szczecina”
- przygotowanie dokumentacji, wykonanie i montaż masztu”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin wykonania zamówienia: 
tj. termin podpisania protokołu odbioru to 15 maja 2017 roku.
Montaż masztu powinien zostać zakończony najpóźniej 30 kwietnia 2017 roku,
tak aby przed 15 maja 2017 roku możliwe było odbycie prób morskich.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w języku polskim należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA pok. Nr 110,
w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r., do godz. 9:00.

Wszystkie szczegóły przetargu w odnośniku na dole strony


Szczecin, dn. 22.08.2016 r.

Wynik postępowania na 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n.:
„Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z możliwością etapowania inwestycji"
zlokalizowanych przy ul Traktorowej 1 w Szczecinie - Żydowcach”

PDF

Wszczelkie szczegółny ogłoszenia w zakładce "zakończone" poniżej
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 3 260