bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano uwagę na początku

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


Szczecin, dn. 28.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na 
"Modernizacja jachtu 'Dar Szczecina'
- przygotowanie dokumentacji, wykonaie i montaz masztu"

Ogłoszenie - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik 1 - Formularz oferty - PDF

Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawczy o braku podstaw do wykluczenia - PDF

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich - PDF

Załącznik 4 - wzór umowy - PDF

Termin składania ofert: 06 października 2016 r. godz. 9:00 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Centrum Żeglarskiego ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, Budynek Administracja, pokój nr 110


Szczecin, dn. 13.09.2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
i zamiarze zawarcia umowy

na najem lokalu uzytkowego stanowiącego właśność Gminy Miasto Szczecin, znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Zeglarskiego

Skan rozstrzygnięcia w PDF


Szczecin, dn. 22.08.2016 r.

Wynik postępowania na 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n.:
„Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z możliwością etapowania inwestycji"
zlokalizowanych przy ul Traktorowej 1 w Szczecinie - Żydowcach”

PDF

Wszczelkie szczegółny ogłoszenia w zakładce "zakończone" poniżej
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 28.09.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 185